silta.jpg

 ศูนย์ล่ามและแปลนาวา 

  น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และเป็นกันเอง  

ศูนย์ล่ามและแปลนาวาให้บริการล่ามและบริการแปลเอกสารที่น่าเชื่อถือแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไปทั่วประเทศฟินแลนด์

minä.jpg

วรัญชลี นาคพานิช

                ดิฉันชื่อ วรัญชลี นาคพานิช ดิฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียโกเนีย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการล่าม มีความหลงใหลในการทำงานด้านภาษา เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการล่ามและการแปลภาษาที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ ให้บริการล่ามและบริการแปลภาษาภายใต้ชื่อบริษัท "ศูนย์ล่ามและแปลนาวา" อีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนล่ามศาลที่ดูแลโดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของประเทศฟินแลนด์

Discussing the Numbers

 

  บริการล่าม  

ศูนย์ล่ามและแปลนาวาให้บริการล่ามระหว่างภาษาฟินนิชและ

ภาษาไทยดังนี้

 • การล่ามตัวต่อตัว

 • การล่ามทางไกล (ทางโทรศัพท์และทางวิดีโอ)

 • การแจ้งข้อความโดยล่าม

 

 • การล่ามในศาล

 • การล่ามเจรจาธุรกิจ

 • การล่ามสัมมนา

วิธีจองบริการล่าม
หากท่านต้องการจองบริการล่าม กรุณาส่งข้อความที่อีเมล info@nawatulkkausjakaannos.fi
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโทรหรือส่งข้อความมาที่

หมายเลขโทรศัพท์ 044 4970 6373

กรุณาแจ้งข้อมูลเหล่านี้เมื่อทำการจอง:

 • วันที่

 • เวลา (เช่น 8.00 - 9.00)

 • ประเภทบริการล่าม (การล่ามตัวต่อตัวหรือการล่ามทางไกล)

 • ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้จอง

 • ที่อยู่ของสถานที่แปล

 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

 • ข้อมูลสำหรับการส่งบิล

 • ความประสงค์อื่น ๆ

Checking Text on a Document

  บริการแปลเอกสาร  

ศูนย์ล่ามและแปลนาวาให้บริการแปลเอกสารจากภาษาฟินนิชเป็นภาษาไทยเท่านั้น  ตัวอย่างเอกสารที่ถูกส่งมาให้แปลบ่อยที่สุด ได้แก่

 • คำตัดสินและใบความเห็นของเจ้าหน้าที่

 • คำร้อง คำฟ้อง หนังสืออุทธรณ์ คำแจ้ง

 • คำประกาศและโบรชัวร์

 • ข้อสอบใบสุขอนามัย

หากท่านต้องการบริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาฟินนิช

ดิฉันสามารถแนะนำนักแปลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือให้ท่านได้

วิธีสั่งงานแปล
ท่านสามารถสั่งงานแปลหรือสอบถามราคางานแปลโดยการส่งเอกสารหรือข้อความที่ต้องการให้แปลและข้อมูลติดต่อของท่านมาที่อีเมล info@nawatulkkausjakaannos.fi


กรุณาแจ้งข้อมูลเหล่านี้เมื่อทำการสั่งงานแปล:

 • ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้สั่งงาน

 • กำหนดส่งงาน

 • ที่อยู่และวิธีสำหรับการส่งงาน

 • ข้อมูลสำหรับการส่งบิล

 • ความประสงค์อื่น ๆ

ค่าบริการล่าม

การล่ามตัวต่อตัว               60 €/ชม. (อย่างน้อย 1 ชม.)
การล่ามทางไกล               
60 €/ชม. (อย่างน้อย 30 นาที)
การล่ามในศาล                 
80 €/ชม. (อย่างน้อย 3 ชม.)
การแจ้งข้อความโดยล่าม     
25 €/ข้อความ (สูงสุด 400 ตัวอักษร)


โปรดทราบ

 • อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 24%

 • ในกรณีใช้บริการล่วงเวลาที่จองไว้ จะคิดค่าบริการเพิ่มทุก ๆ 15 นาที

 • หากต้องการยกเลิกการจอง จะต้องทำการยกเลิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่จองไว้

 • หากเป็นการแปลนอกเขตปริมณฑลหรือหากระยะทางไปกลับใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมง จะมีการเรียกเก็บค่าชดเชยเวลาเดินทาง (10 €/ชม.) รวมทั้ง ค่าชดเชยการเดินทางตามกิโลเมตร (ค่าชดเชยของปี 2021 คือ 0,44 €/กม.)

ค่าบริการแปลเอกสาร

เอกสารทั่วไปราคาเริ่มต้นที่ 40 €/หน้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 24% (ค่าบริการขั้นต่ำ 1 หน้าแปล)


ราคาของงานแปลจะถูกกำหนดหลังจากการประเมินเอกสารต้นฉบับคร่าว ๆ ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากง่าย ประเภทข้อความของภาษาต้นทางและความเร่งด่วน  ส่วนราคาสุดท้ายจะถูกคำนวณโดยนับตามจำนวนตัวอักษรและช่องว่างระหว่างตัวอักษรของภาษาปลายทาง  หน้าแปลหนึ่งหน้ามีความยาวเท่ากับ 1,560 ตัวอักษร รวมช่องว่างระหว่างตัวอักษร


*ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ หากท่านยกเลิกงานหลังจากที่ได้ทำการยืนยันสั่งงานแปลแล้ว


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ศูนย์ล่ามและแปลนาวาพร้อมให้บริการและยินดีตอบข้อสงสัยของท่าน
 

ศูนย์ล่ามและแปลนาวา

(Y-tunnus: 3184448-4)

01450 Vantaa

044 970 6373

ขอบคุณที่ติดต่อมาค่ะ